de eerlijke informatie

LAAGFREQUENT-BROMTONEN.NL

1.Voorwoord

Omdat we in een raar tijdsgewricht leven waarin de politiek zich verschuilt het volgende;
Ik presenteer u het “Boek Robbert” inzake
“de openbaringen inzake Laag Frequent Geluid versus Macht”, de eeuwen oude oorzaak waaraan alle vormen van in on-balans met elkaar samenleven aan te barsten gaan.
In dit stuk de mogelijke Openbaringen waarom Orca’s (Orka’s) (Killer Whales) zeiljachten aanvallen. Wellicht zijn het wel de Orca’s die wraak komen nemen op het gedrag van de mens net als de Orcs in Lord of the Rings geschreven door J.R.R. Tolkien en dan ben ik weer bij de laatste film “Against the Tide” waar ik als cinematograaf aan mee werkte met daarin emeritus hoogleraar Oxford John Lennox als de verteller.

Killer Whales doden overigens normaliter geen mensen en zoals John Lennox uitdraagt “nonsens is nonsens, even if spoken by a scientist”.

lees verder:

Bron; Pixabay Geralt
Nikola Tesla / Bron beeld onbekend

2. waar of niet waar

“De Waarheid” omtrent zaken in deze complexe wereld vol kunstmatige veelal digitaal gesimuleerde en geanimeerde intelligentie is vaak abstract, oftewel conceptueel geworden als ook theoretisch welke schijn wereld vaak met rekenmodellen wordt ingekaderd, zoals met alle wereldwijd gebruikte rekenmodellen inzake bijvoorbeeld de Corona crisis.

lees verder:

3. De psyche

Een kleiner segment van de mensheid is zó vér in onbalans met zichzelf, psychisch zo complex geworden dat een relatie met hen onmogelijk is omdat zij van een “buitencategorie” zijn geworden. Een net woord voor een zeer ernstige persoonlijkheidsstoornis.
Heel veel mensen die de nieuwe wereldorde pogen vorm te geven zijn van die buitencategorie.

lees verder:

Beeld: Gerhard G via Pixabay
Beeld: combinatie van twee afbeeldingen Pixabay

4. De "dB(A) leugen versus de ... "Pandemie"

Laat ik gebaseerd op een tijdlijn van het jaar ‘0’ tot heden ‘2021’ een vrijwel paralel voorbeeld geven en daarna de dB(A) leugen aan u uitleggen;

de wereldwijd in dB(A) gewogen geluidsoverlast onderzocht van 2018 t/m 2021
versus
de waarheid inzake het ‘pandemisch gehalte’ van de wereldwijde Corona Covid-19 uitbraak van eind 2020 t/m nu eind 2021.
Onder beide gebeurtenissen liggen namelijk rekenmodellen waarmee de bevolking wereldwijd om de oren wordt geslagen als ‘de waarheid’ door de wereldwijde wetenschappers en Overheidsinstanties & machthebbers & uiteindelijk de adelhouder-wereld.

lees verder:

5. De wereldwijde veelal ook wettelijk vastgelegde dB(A) weging van geluid overlast is gebaseerd op een leugen.

Dit behelst verder de uitleg van die dB(A)-weging als leugen verpakt in de wettelijke standaard. U mag er zelf wat van vinden en al dan iets mee doen, het is aan u en is uw eigen verantwoordelijkheid.

lees verder:

Warmtepomp Vaillant aroTHERM monobloc Beeld: eigen foto
Windturbine 'De Ambtenaar' Gemeente Hollands Kroon. Beeld: eigen foto

6. Eerst een primaire basis als gegeven

In de wetten, diverse uitleggen, ISO en NEN normen wordt het woord /de term ‘geluid’, vaak gebruikt in het kader waarvan de wetenschap als uitgangspunt stelt “wat de gemiddelde mens wél dan niét horen kan op basis van de dB(A)-weging”, deze “dB(A)- weging” is tevens vastgesteld als dé wettelijke norm.

lees verder:

7. de fossiele afstamming van de huidige dB(A) weging omgevingsgeluid wetgeving.

Er zijn zoveel professionele-wetenschappelijke-leugenaars die mensen met serieuze overlast van bromgeluiden op alle mogelijke wijze psychisch zitten te manipuleren, verwarren en daarmee wegzetten als dombo’s om aldus de waarheid t.b.v. een doel te verbergen.
Geluidsbureau’s, ingenieurs, geluidsdeskundige, iedere doorwrochte geluid expert die zegt dat de dB(A) weging dé waarheid inzake geluidoverlast is, is of zelf onderontwikkeld of doelbewust dom.

De UNESCO weet bewijsbaar al sinds 1967 van LFG en wat LFg kan doen, evenwel is er toch de wereldwijd verspreidde dB(A) weging die wordt toegepast op basis van ISO normeringen!

lees verder:

Beeld: filmframe met geluid uit 1935, de begintijd van film met geluid. De basis onder de huidige dB(A) weging is ouder en stamt uit 1933. Bron afbeelding: WPA film We Work Again, National Archives.
dB(A) weging bij LFG/Infrasoon
Beeld: Lenard audio Institute/Toegevoegd als duiding rode lijn dB(A), gele lijn LFG, witte tekst en c-toets.

8. wat gebeurt er volgens ons eigen praktijk-onderzoek dat nu drie jaar beslaat

Gedurende die drie jaar hebben wij een camper kunnen lenen om de staande bas geluiden van de UGS-Norg af en aan te kunnen ontvluchten. De kracht van de Hertz Druk golven die de UGS-Norg genereert zijn zo krachtig dat mijn vriendin in een cirkel met een radius van zo’n 10 km in de auto in haar lichaam al kan ervaren dat we dichterbij komen als we weer naar huis rijden.

lees verder:

9. Orca's (killer whales) die zeiljachten 'aanvallen'

Mensen denken dat de Orca’s hen aanvallen, hoe kortzichtig.
Om het gedrag van de Orca’s überhaupt te kunnen gaan snappen dient de lezer eerst meer over het menselijk BVDM gedrag te begrijpen, om daardoor ook meer van de natuur te begrijpen. 
 Staand Laag Frequent Geluid, oftewel “Staand Bas Geluid” is namelijk Artificial Noise,
oftewel het staande effect is veelal door de Mens-Gemaakt.

lees verder:

Beeld: Cecil Law via Pixabay
Bron: zie illustratie. / Note door ons toegevoegd: incompleet vanwege bewust achtergehouden kennis.

10. Slot pleidooi inzake de wereldwijd opererende Criminele dB(A) Organisatie

Inzake de dB(A) leugen kan niemand van de wetenschappers beweren
“Ich habe es nicht gewußt”
of hun behaalde diploma’s of opleidingsinstituten zijn waardeloos.

lees verder:

UNESCO LFg overlast
Bron: UNESCO Courier juli 1967

Tweede Kamer Commissie EZK : gepubliceerd 7 februari 2022

Aanvulling 3 februari 2022 LFG:Infrasoon – Commissie EZK
Onze ingezonden brieven inzake ‘geluidsoverlast algemeen & gezondheidseffecten door LFG & Infra Soon’ waaronder die van windturbines omdat het RIVM & de GGD niet de gehele waarheid aan uw commissie hebben verteld en het RIVM, gezien hoe lang het RIVM als instituut al bestaat, de waarheid al sinds 1967 dient te kennen en derhalve de waarheid kennelijk doelbewust verborgen houden.

Ingestuurd 7 febr 2022: aan de Tweede kamer commissie EZK vanwege de ontluisterende briefing van het RIVM & GGD aan deze commissie 2 februari 2022 / activiteitnummer: 2022A00313 briefing Expertisepunt Windenergie en Gezondheid over de mogelijke gezondheidseffecten van windturbines.

Plus aanvullende verdieping op de briefing van 3 februari 2022 commissie EZK.

Dit betreft ook de problematiek van overlast door Warmtepompen (specifiek de buiten-units). 
De gezondheidseffecten zijn desastreus!  
Deze feiten worden u niet vertelt, u kúnt dus geen eerlijke doordachte keuze maken want u kent de feitelijke waarheid niet!

©Robbert Huijskens & Lianda van Velzen

06 52017771

Stuur een mailbericht 
robberthuijskens@gmail.com

KvK nr: 54786150 De Narcisten Buster